HOME | ABOUT US | CLASSIFIED ADS | CONTACT US 
Wednesday May 25, 2016 05:41
 
หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุกรกิจ
หนังสือพิมพ์แนวหน้า
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
หน้าแรกสยามมีเดีย | ข่าวเมืองไทย

เด็ง “พรชัย กรานเลิศ”ซ้ำสอง

โดย ผู้จัดการออนไลน์ 23 มีนาคม 2550

              รุ่น 10 โล่งอกไม่ถูกล้างบางมีทั้งได้ดีและเข้ากรุ “พรชัย กรานเลิศ” กระเด็นขึ้นหิ้งตามคาด  แม่ทัพภาค 2 และรองแม่ทัพภาค 1 รวมทั้ง ผบ.นสศ.ถูกโยกไปเป็นที่ปรึกษาพิเศษ พร้อมปรับตำแหน่งผู้บังคับการจังหวัดทหารบกจากพันเอกพิเศษเป็นพลตรี 6 จังหวัด ด้าน "บิ๊กบัง" แย้ม ผบ.ทบ.คนใหม่มีอยู่ในใจหลายคน แต่ยังไม่ปักใจเลือกใคร  
            Bangkok, Thailand 21 มี.ค.2007   มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ 456 นาย ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 50 ยกเว้น พล.ท.วุฒิชัย พรพิบูลย์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็นที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ให้มีผล 1 มิ.ย. 50 (ดูรายชื่อโยกย้ายทั้งหมดหน้า 33-34)
          สำหรับตำแหน่งที่สำคัญที่ได้รับโปรดเกล้าฯแต่งตั้งในครั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในส่วนของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พล.อ.พรชัย กรานเลิศ (ตท.10) รองเสนาธิการทหาร รุ่นเดียวกับ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ถูกย้ายไปเป็นที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พล.ท.สุเจตน์ วัฒนสุข แม่ทัพภาคที่ 2 (ตท.7) ขยับเป็นที่ปรึกษาพิเศษ (อัตราพลเอก) พล.ท.เกษม ยุกต วีระ (ตท.11) ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายข่าว เป็น ที่ปรึกษาพิเศษ พล.ท.สันติ คุตะสิงคี (ตท.6) ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายส่งกำลังบำรุง เป็นที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลเอก) พล.ท.ฉัตรชัย ถาวรบุตร (ตท.10) รองเสนาธิการทหารบก ถูกโยกไปเป็นที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลเอก) พล.ต.พัลลภ เรขะรุจิ (ตท.9)  รองแม่ทัพภาคที่ 1 ขยับเป็นเจ้ากรมการอุตสาห  กรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
          ในส่วนของกองบัญชาการทหารสูงสุด พล.อ.เขมรัฐ กาญจนวัฒน์ ขยับเป็นรองเสนาธิ การทหาร ขณะที่พล.ท.สภาษิต วรศาสตร์ เจ้ากรมการทหารช่าง ถูกโยกไปเป็นที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (อัตราพลเอก) พล.ท. ปฏิพันธ์ กุลพิจิตร ขยับขึ้นเป็นเจ้ากรมข่าวทหาร พล.ท.ภานุมาต สีวะรา โยกจากผู้บัญชาการสถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง มาเป็นผู้อำนวย การวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชา  การป้องกันประเทศ พล.ต.ณรงค์ศักดิ์ ภู่อารีย์  ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์ เป็นที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
          กองทัพบก พล.ท.วรเดช ภูมิจิตร (ตท.6) ผบ.หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ ถูกโยกมาเป็นหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา พล.ท.ชัยพัฒน์ ธีรดำรง ผบ.หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ถูกส่งเข้ากรุมาเป็นที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก แล้วส่งพล.ต.สุนัย สัมปัตตะวนิช รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ มาเป็น ผบ.หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษแทน พล.ท.มนตรี ชมภูจันทร์ (ตท.6) ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายกำลังพล ถูกดันเป็นรองเสนาธิการทหารบก ขณะที่พล.ท.สุจิตร สิทธิประภา รองหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา ขยับขึ้นเป็นแม่ทัพภาคที่ 2 ส่วน พล.ท.นินนาท เบี้ยวไข่มุข ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำ รมว.กลาโหม และเป็น ทส. พล.อ.สุร ยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี ขยับขึ้นเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ พล.ต.ต่อศักดิ์ คงเมือง เจ้ากรมการขนส่งทหารบก ถูกโยกไปเป็นผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายกำลังพล
          พล.ต.มาลัย คิ้วเที่ยง ผบ.กองพลรบพิเศษที่ 1 ขึ้นมาเป็นผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายยุทธการ พล.ต.อารักษ์ ประภาพันธ์ รองเจ้ากรมการทหารสื่อสาร เป็น เจ้ากรมการทหารสื่อสาร พล.ต.ไกรศิริ บุรณศิริ (ตท.7) รองเจ้ากรมการทหารช่าง เป็น เจ้ากรมการทหารช่าง พล.ต.จิตติพงศ์ สุวรรณเศรษฐ รองแม่ทัพภาคที่ 1 เป็น ผบ.หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ พล.ต. ดุลกฤต รักษ์เผ่า (ตท.10) รองแม่ทัพน้อยที่ 1 ได้ดีขึ้นเป็นรองแม่ทัพภาคที่ 1 พล.ต.จิรชัย เดชดำรง (ตท.10) เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก เป็นรองแม่ทัพน้อยที่ 1 พล.ต.อุดมเดช สีตบุตร (ตท.14) เสนาธิการกองทัพภาคที่ 1 เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 11
กองทัพเรือ ตำแหน่งสำคัญที่มีการปรับย้ายครั้งนี้ได้แก่ พล.ร.ท.สีวิชัย สิริสาลี (ตท.10) ผบ.นย.ที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพถูกย้ายไปกินตำแหน่งที่ปรึกษากองทัพเรือ แล้วให้ พล.ร.ต.สุวิทย์ ธาระรูป (ตท.11) รอง ผบ.นย.  ขึ้นมาเป็น ผบ.นย.แทน ขณะที่พล.ร.ต.วิฑูรย์  คัมภีระพันธุ์ ขึ้นเป็น ผบ.กองเรือฟริเกตที่ 1
          กองทัพอากาศ พล.อ.อ.สุกำพล สุวรรณทัต (ตท.10) ผช.ผบ.ทอ.ถูกส่งไปเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ แล้วส่งพล.อ.อ.ไพศาล สีตบุตร ขึ้นมาเป็น ผช.ผบ.ทอ. พล.อ.ท.พิธพร กลิ่นเฟื่อง (ตท.10) ผบ.สถาบันวิชาการทหารอากาศชั้นสูง กองบัญชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ ถูกย้ายไปเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ พล.อ.ท.ม.ล.สุทธิรัตน์ เกษมสันต์ (ตท.10) ผู้ช่วยเสนาธิการทหารอากาศฝ่ายยุทธบริการ เป็นเจ้ากรมควบคุมการปฏิบัติการทางอากาศ พล.อ.ท.วีระคุปต์ ศรีสงคราม (ตท.10) รองผู้บัญชาการกองบัญชาการยุทธทางอากาศถูกย้ายเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ พล.อ.ท.สุเมธ โพธิ์มณี (ตท.10) เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองบัญชาการทหารอากาศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ พล.อ.ต.คำรบ ลียะวณิช (ตท.10) เจ้ากรมสวัสดิการทหารอากาศ เป็นผู้บัญชาการสถาบันวิชาการทหารอากาศชั้นสูง
          สำหรับการแต่งตั้งโยกย้ายครั้งนี้ กองทัพบกได้อนุมัติปรับอัตราตำแหน่งผู้บังคับการจังหวัดทหารบกจากพันเอกพิเศษเป็นพลตรี 6 จังหวัดได้แก่ จ.สระแก้ว บุรีรัมย์ นครพนม เลย น่าน ตาก ทั้งนี้สำหรับผู้ที่ถูกปรับย้ายทั้ง 6 คนที่ไม่ปรากฏรายชื่ออยู่ในบัญชีแต่งตั้งโยกย้ายในครั้งนี้ เนื่องจากรายชื่อโยกย้ายช่วงเดือนเมษายน และเดือนตุลาคม เป็นการปรับย้ายระดับพลตรีขึ้นไป ส่วนระดับพันเอกพิเศษจะไม่ปรากฏชื่อ
          ด้านพล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน ผบ.ทบ. และประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ (คมช.) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่จะเกษียณอายุราชการในเดือน ต.ค. และจะมีการต่ออายุราชการหรือไม่ว่า เชื่อว่าไม่มีคงต้องปล่อยให้เกษียณไป คงเหลือแต่ตำแหน่งประธาน คมช. ส่วนที่มองว่าเมื่อหมดตำแหน่ง ผบ.ทบ.แล้วจะไม่มีบารมีและอำนาจนั้น จริง ๆ แล้วบารมีคนไม่ได้อยู่ที่ตำแหน่งหน้าที่ แต่อยู่ที่เราได้สร้างสิ่งที่ดี ๆ  เอาไว้เป็นที่ยอมรับของน้อง ๆ หรือหน่วยงาน  ต่าง ๆ มากกว่า

                    เมื่อถามถึงผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่ง    ผบ.ทบ.คนต่อไป พล.อ.สนธิกล่าวว่า เลือกไว้หลายคน ในกองทัพบกมีอยู่ 5 คนเกษียณไป 2 เหลือ  3 คน ฉะนั้นการพิจารณาไม่ยากนัก คนที่จะมาเป็น ผบ.ทบ.คนต่อไปตนยังไม่ปักใจว่าจะเลือก ใคร เพราะสังคมจะเป็นตัวชี้และผู้ใต้บังคับบัญชาเชื่อถือศรัทธาใคร ผู้สื่อข่าวถามว่าการเลือก ผบ.ทบ.คนต่อไปไม่ใช่ยอมรับจากกองทัพบกเพียงอย่างเดียวต้องเป็นที่ยอมรับของเหล่าทัพอื่นด้วยใช่หรือไม่ ผบ.ทบ.กล่าวว่า ใช่ ต้องเป็นที่ยอมรับของเหล่าทัพอื่นด้วย เพราะสภาวะบ้านเมืองอย่างนี้ ผู้นำเหล่าทัพอื่นเขาจะฟังหรือไม่ฟัง คนที่จะมานั่งตรงนี้ เปรียบเสมือนเป็นผู้ชี้ชะตาในการบริหารประเทศพอสมควร เป็นกองกำลังที่จะต้องใช้กำลังทั้งหมด บุคลิกก็เป็นสิ่งสำคัญ เวลาไหนควรจะนิ่มก็นิ่ม เวลาไหนควรจะแข็งก็ต้องแข็ง.          
กลับด้านบน

 

HOME | ABOUT US | ADS | CONTACT US
Established since 1981
Copyright © 2000-2005 Siam Media News. All Rights Reserved.
webmaster@siammedia.org
 

View Stats