Quantcast
HOME | ABOUT US | CLASSIFIED ADS | CONTACT US 
Thursday May 26, 2016 09:18
 

 

หน้าแรกสยามมีเดีย | ข่าวแอลเอ
 “โอบาม่าแคร์” มีผลบังคับใช้เริ่มวันปีใหม่  
โดย สยามมีเดีย 3 มกราคม 2557

 “โอบาม่าแคร์” มีผลบังคับใช้เริ่มวันปีใหม่                

 สหรัฐฯ พร้อมใช้โครงการประกันสุขภาพทั่วประเทศ "โอบามาร์แคร์” ตามแผนปฏิรูประบบการสาธารณสุข โดยเริ่มมีผลบังคับใช้วันแรกของปี 2014     

หลังจากผ่านกฏหมายและอุปสรรคต่างๆ โครงการประกันสุขภาพของผู้นำสหรัฐฯ นายบารัค โอบาม่า ซึ่งเป็นแผนปฏิรูประบบสาธารณสุข ก็เริ่มมีผลบังคับใช้จริงตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2014 ซึ่งจะช่วยสร้างหลักประกันสุขภาพให้ชาวอเมริกันหลายล้านคนที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบสาธารณสุขของรัฐได้มาก่อน และเป็นนโยบายที่ใช้เวลาเกือบ 4 ปีในการถกเถียงอย่างเผ็ดร้อนในวงการเมืองของสหรัฐฯ
         
นับตั้งแต่กฎหมายที่ให้สิทธิชาวอเมริกันเข้าถึงระบบสาธารณสุขของสหรัฐหรือโอบามาแคร์ ผ่านความเห็นชอบจากสภา กฎหมายดังกล่าวรอดพ้นจากความพยายามที่จะล้มโครงการนี้หลายครั้ง ทั้งจากพรรครีพับลิกันโจมตี การไต่สวนของศาลสูง และการเว็บไซต์โครงการล่ม
         
แต่นับจากวันที่ 1 ม.ค. เป็นต้นไป การที่บริษัทประกันสุขภาพปฎิเสธให้ประกันสุขภาพชาวอเมริกัน โดยอ้างเงื่อนไขที่มีอยู่แล้ว หรือการจำกัดการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลรายปีสำหรับบริการทางการแพทย์ที่จำเป็นซึ่งเป็นกรณีที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วและทำให้คนไข้บางรายได้รับความเสียหายจากผลกระทบทางการเงิน ถือว่าเป็นการกระทำผิดกฎหมายสหรัฐฯ
         
โดยรัฐบาลโอบาม่า ได้ออกกฏหมายและมอบหมายให้องค์กร Covered California (Covered California Health Insurance Marketplace) หรือตลาดประกันสุขภาพ เป็นหน่วยงานดูแลเรื่องการซื้อประกันสุขภาพสำหรับผู้อาศัยในรัฐแคลิฟอร์เนีย ที่มีประชากรจำนวนกว่า 5.3 ล้านคน ผู้ที่จะมีสิทธิ์ในการซื้อประกันสุขภาพ Covered California จะต้องเป็นบุคคลที่ “ไม่มี” การประกันสุขภาพจากที่ทำงาน, MediCare, Medi-Cal หรือแม้แต่ผู้ที่อพยพมาแบบไม่มีเอกสารใดๆ
         
สำหรับรูปแบบประกันภายใต้ Covered California โดย 4 บริษัทขายประกัน คือ Chinese Community Health Plan (CCPC), Anthem Blue Cross, Blue of California, และ Kaiser Permanente แบ่งออกเป็น 4 ประเภท Bronze, Silver, Gold และ Platinum แต่ละประเภทจะได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลแตกต่างกัน โดยคำนึงจากปัจจัยเบื้องต้น คือ รายได้ จำนวนครอบครัว พื้นที่พักอาศัย ฯลฯ เป็นข้อมูลที่จะช่วยออกแบบประกันที่เหมาะสมของแต่ละคน
         
ทั้งนี้การซื้อประกันยืดเวลาไปถึงวันที่ 31 มีนาคม 2014 ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามจะต้องถูกปรับ โดยในปี 2014 วิธีการปรับ คือ 1. จ่าย 1 % ของรายได้ทั้งปีของครอบครัว 2. เสียค่าปรับ 95 เหรียญต่อคนต่อปี (เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีเสียค่าปรับ 47.50 เหรียญ) หรือจ่ายค่าปรับต่อครอบครัว 285 เหรียญ ค่าปรับกรณีไม่มีประกันสุขภาพจะเพิ่มขึ้นทุกปี ในปี 2015 ค่าปรับของครอบครัวจะเป็น 2 % และส่วนบุคคลจะถูกปรับเป็น 325 เหรียญต่อคน และในปี 2016 ค่าปรับครอบครัวเพิ่มเป็น 2.5 % และส่วนบุคคลถูกปรับ 695 เหรียญต่อคน
         
สามารถศึกษารายละเอียดรูปแบบซื้อประกันสุขภาพได้ผ่าน Covered California เว็บไซต์ www.coveredca.com หรือ โทร.ฟรี1-800-300-1506 (ภาษาอังกฤษ), สำหรับภาษาไทย ติดต่อ ศูนย์ส่งเสริมชาวไทย (323)468-2555,เอเชี่ยน แปซิฟิก เฮลท์แคร์ เวนเจอร์ (APHCV) โทร.(323)644-3880 และที่ Asian Americans Advancing Justice -Los Angelesโทร.1-800-914-9583 เป็นต้น หรือติดต่อซื้อประกันกับตัวแทนซึ่งผ่านการอบรมและรับรองโดย Covered California โดยจะมีหมายเลขประจำตัวยืนยัน

HOME | ABOUT US | ADS | CONTACT US
Established since 1981
Copyright © 2000-2005 Siam Media News. All Rights Reserved.
webmaster@siammedia.org
 

View Stats