S Immigration - สยามมีเดีย นิวส์
HOME | ABOUT US | CLASSIFIED ADS | CONTACT US 
Thursday May 26, 2016 21:13
 

 

IMMIGRATION
หน้าแรกสยามมีเดีย | ความรู้เกี่ยวกับอิมมิเกรชั่น
ข่าวอิมมิเกรชั่น
โดย สยามมีเดีย นิวส์   15 กุมภาพันธ์ 2556

ร่างปฏิรูปกฎหมายอิมมิเกรชั่นจากทำเนียบขาว
จรินทร ทานัชฌาสัย

ประธานาธิบดีโอบามาได้รับเลือกตั้งได้ดำรงตำแหน่งเป็นเทอมที่สองโดยได้รับคะแนนเสียงจำนวนมากจากคนต่างชาติที่โอนสัญชาติเป็นซิติเซนต์คนเหล่านี้มีญาติพี่น้อง & เพื่อนฝูงที่อยู่อย่างไม่ถูกต้องในอเมริกา ประธานาธิบดีได้สัญญาว่าจะผลักดันให้ออกกฎหมายเพื่อช่วยให้คนต่างชาติที่อยู่อย่างไม่ถูกต้องสามารถได้รับสถานภาพที่ถูกต้อง หลังจากที่เขาเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีได้เสนอร่างปฏิรูปกฎหมายอิมมิเกรชั่นเพื่อช่วยให้คนต่างชาติที่อยู่อย่างไม่ถูกต้องสามารถได้รับใบเขียวและอยู่ในอเมริกาได้อย่างถูกต้องภายในเวลา 8 ปี

ร่างเสนอดังกล่าวระบุให้เพิ่มเงินงบประมาณเพื่อปกป้องด่านชายแดนเพื่อมิให้คนต่างชาติลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย และเพิ่มระเบียบการให้นายจ้างตรวจสอบสถานภาพของลูกจ้างซึ่งเพิ่งเข้าทำงานภายในเวลา 4 ปีที่ผ่านมา คนต่างชาติที่อยู่อย่างผิดกฎหมายเป็นจำนวนประมาณ 11 ล้าน สามารถยื่นขอรับบัตรรอคิวใบเขียวได้ (Lawful Prospective Immigrant)

ร่างเสนอปฏิรูปกฎหมายอิมมิเกรชั่นจากทำเนียบข่าว ระบุว่าคนที่จะขอรับประโยชน์จะต้องผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากร จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมสำหรับวีซ่าประเภทใหม่นี้ ถ้าได้รับการอนุมัติคนต่างชาติเหล่านี้จะได้รับอนุญาตให้อาศัยอยู่ในประเทศอมเริกาอย่างถูกต้องได้เป็นเวลา 4 ปี ในระหว่างนี้เขาสามารถทำงาน และเดินทางเข้าออกประเทศได้ หลังจากที่ครบ 4 ปีแล้ว เขาสามารถขอยื่นต่ออายุบัตรได้อีก 4 ปี

คนที่ทำความผิดกฎหมายอาญา อาจจะหมดสิทธิขอรับประโยชน์ร่างเสนอได้ระบุว่า คนที่ไม่มีสิทธิยื่นขอรับบัตรรอคิวใบเขียว ได้แก่คนที่ทำความผิดและถูกทำโทษจำคุกเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี หรือคนที่ทำคววามผิดอย่างน้อย 3 กระทง ซึ่งมีโทษจำคุกเป็นเวลา 90 วัน นอกจากนั้นยังรวมถึงคนที่ทำความผิดคดีร้ายแรงในต่างประเทศด้วย

คนที่ถูกอิมมิเกรชั่นจับและกำลังอยู่ในระหว่างถูกศาลดำเนินคดีเนรเทศ ก็มีสิทธิขอรับประโยชน์จากร่างเสนอฉบับนี้

คนที่ได้รับการอนุมัติจะได้รับบัตรรอคิวใบเขียว ที่จะแสดงว่าตนอยู่อย่างถูกต้องตามกฎหมายในประเทศอเมริกา และสามารถเดินทางได้

ภายในเวลา 8 ปี คนเหล่านี้สามารถยื่นขอรับใบเขียว โดยเหล่านี้จะต้องรู้ภาษาอังกฤษ, อ่านออกเขียนได้ และเรียนรู้ประวัติศาสตร์และระบบโครงสร้างของรัฐบาล นอกจากนั้นคนเหล่านี้จะต้องจ่ายภาษีย้อนหลัง

ถ้าร่างเสนอฉบับนี้ผ่านสภาและนำออกบังคับใช้ คู่สมรสและลูก ซึ่งอาศัยอยู่ต่างประเทศก็สามารถขอรับสิทธินี้ได้ด้วยเช่นกัน

เมื่อเดือนที่ผ่านมา สมาชิกส่วนใหญ่ของสภาซีเนท ได้ประกาศว่าพวกเขาเห็นด้วยกับการปฏิรูปกฎหมายอิมมิเกรชั่น

แต่ซีเนเตอร์บางคนจากพรรครีพับบริแกน กล่าวว่าร่างเสนอจากทำเนียบขาวดังกล่าวนี้ ก็จะซ้ำรอยเดิมของร่างเสนอกฎหมายปฏิรูปในอดีตที่ไม่สามารถผ่านการอนุมัติจากสภาาคองเกรสอีก เนื่องจากร่างเสนอดังกล่าวไม่มีมาตรการควบคุมด่านชายแดน และการเปิดทางพิเศษใให้แก่คนที่ทำผิดกฎหมายอิมมิเกรชั่นให้ได้สิทธิเหนือคนที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ จะเป็นสร้างปัญหาอิมมิเกรชั่นให้แย่หนักลงไปอีก เพราะร่างเสนอฉบับนี้จะให้สิทธิแก่คนที่อยู่อย่างผิดกฎหมาย แต่คนที่อยู่อย่างถูกต้อง เช่นคนที่อยู่ด้วยวีซ่านักเรียน วีซ่าทำงาน หรือวีซ่านักลงทุน จะไม่สามารถได้รับสิทธิพิเศษดังกล่าว

คนที่อยู่อย่างไม่ถูกต้องก็คงต้องติดตามข่าวกันต่อไปว่ากฎหมายปฏิรูปอิมมิเกรชั่นจะผ่านสภาคองเกรสหรือไม่ และจะได้ออกบังคับใช้หรือไม่, เมื่อไหร่

สภาซีเนทอนุมัติกฎหมายคุ้มครองคนที่ถูกทำร้าย

กฎหมายคุ้มครองคนที่ถูกทำร้าย Violence Against Women Act หรือ VAWA นี้เป็นกฎหมายที่อนุญาติให้คนที่แต่งงานกับซิติเซนต์หรือคนที่ถือใบเขียว แล้วถูกคู่สมรสของตนกดขี่ข่มเหง ทำร้ายร่างกายหรือจิตใจ คนเหล่านี้สามารถยื่นขอรับใบเขียวได้ด้วยตนเอง

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา สภาซีเนทได้ลงคะแนนเสียงอนุมัติกฎหมาย VAWA ด้วยคะแนนเสียง 78 ต่อ 22 ร่างกฎหมายฉบับนี้ให้ความคุ้มครองคนที่ถูกคู่สมรสของตนทำทารุณ ทำร้ายร่างกายหรือจิตใจร่างกฎหมายฉบับนี้ได้เพิ่มความคุ้มครองโดยครอบคลุมถึงคู่สมรสเพศเดียวกัน (เกย์/เลสเบียน) ซึ่งกฎหมาย VAWA จะให้ความคุ้มครองเท่าเทียมกับคู่สมรสอื่นๆ

กฎหมาย VAWA ได้หมออายุไปเมื่อปี 2011 หน่วยงานหลายฝ่ายได้พยายามผลักดันให้ต่ออายุกฎหมาย VAWA แต่ในปีที่ผ่านมาสภาซีเนท และ House of Representatives ไม่สามารถตกลงกันในรายละเอียดของกฎหมาย VAWA ฉบับใหม่

กลุ่มผู้สนับสนุนกฎหมาย VAWA กล่าวว่ากฎฆมายฉบับนี้ช่วยลดจำนวนคนที่ถูกทำร้ายจากคู่สมรสของตน ระหว่างปี 1993 ถึง 2010 คนที่ถูกทำร้ายลดลงเป็นจำนวนถึง 67% และส่งผลให้เพิ่มจำนวนการแจ้งความการถูกทำร้าย และเพิ่มจำนวนการจับกุมคนร้ายมากขึ้น

กฎหมาย VAWA นี้ได้รับการต่ออายุอีกเป็นเวลา 5 ปี และได้รับเงินงบประมาณจากรัฐบาลกลางจำนวน 659 ล้านเหรียญ เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านคำแนะนำทางกฎหมาย, ที่พัก และความช่วยเหลือด้วนทางโทรศัพท์ (Domestic Violence Hotlines) ให้พัฒนาศูนย์ข้อมูลของคนร้าย และให้เร่งการตรวจสอบหลักฐาน DNA ของคนร้าย DNA เป็นหลักฐานที่สามารถชี้ตัวคนร้ายได้ ในปัจจุบันมีหลักฐานที่รอการตรวจสอบ DNA อยู่เป็นจำนวนประมาณ 400,000 ราย

HOME | ABOUT US | ADS | CONTACT US
Established since 1981
Copyright © 2000-2005 Siam Media News. All Rights Reserved.
webmaster@siammedia.org
 

View Stats