HOME | ABOUT US | CLASSIFIED ADS | CONTACT US 
Sunday May 29, 2016 13:53
 
หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุกรกิจ
หนังสือพิมพ์แนวหน้า
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน


IMMIGRATION
หน้าแรกสยามมีเดีย | ความรู้เกี่ยวกับอิมมิเกรชั่น

คนเพศเดียวกันแต่งงานกัน จะขอใบเขียวได้หรือไม่?

โดย สยามมีเดีย นิวส์ 18 กรกฎาคม 2551

         โดย..จรินทร ทานัชฌาสัย..

        กฎหมายหลักของประเทศ The Defense of Marriage Act (DOMA) ระบุว่า "การแต่งงาน" หมายถึงการร่วมกันเป็น หนึ่งเดียวทางกฎหมายระหว่างผู้ชายหนึ่งคน และผู้หญิงหนึ่งคน ในฐานะของสามีและภรรยา และ "คู่สมรส" หมายถึง คนเพศ ตรงข้ามซึ่งเป็นสามีหรือภรรยาของบุคคลหนึ่งๆ

       การแต่งงานของคนเพศเดียวกัน

       รัฐแคลิฟอร์เนียอนุญาตให้คนเพศเดียวกันสามารถแต่งงานกันได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย คนเหล่านี้สามารถได้รับสิทธิ และผลประโยชน์ของคู่สมรส เฉพาะสิทธิและผลประโยชน์ที่กำหนดให้ตามกฎหมายของรรัฐแคลิฟอร์เนียเท่านั้น ตามหลัก กฎหมาย DOMA คู่สมรสเพศเดียวกันจะไม่สามารถได้รับสิทธิของคู่สมรสตามกฎหมายของรัฐบาลกลาง (federal law) เช่น สิทธิด้านภาษีเฟดเคอรัล, การสืบทอดมรดก และการรับเงินโซเชียลของคู่สมรส เนื่องจากกฎหมายของรัฐบาลกลางได้ระบุว่า การแต่งงานจะต้องเกิดจากผู้ชายหนึ่งคน และผู้หญิงหนึ่งคน กฎหมายของรัฐบาลกลางไม่ยอมรับและไม่ให้สิทธิแก่คู่สมรสเพศ เดียวกัน

       กฎหมายอิมมิเกรชั่นเป็นกฎหมายของรัฐบาลกลาง ดังนั้น คู่สมรสที่เป็นเพศเดียวกันจะไม่สามารถยื่นขอใบเขียวให้แก่คู่ สมรสของตน

       ในประเทศแคนาดาและหลายประเทศในยุโรป รัฐบาลได้อนุญาตให้สิทธิด้านอิมมิเกรชั่นแก่คู่สมรสของคนเพศเดียวกัน แต่เจ้าหน้าที่ฝ่ายอิมมิเกรชั่นได้กล่าวยืนยันว่า อิมมิเกรชั่นไม่ยอมรับการแต่งงานของคนเพศเดียวกัน และคู่สมรสเพศเดียวกัน จะไม่สามารถขอใบเขียวให้แก่กันได้

       กลุ่มที่สนับสนุนสิทธิของคนรักเพศเดียวกัน (gay rithts activists) ได้ประมาณว่าในอเมริกมีคู่สมรสเพศเดียวกันที่คู่ สมรสของตนเป็นคนต่างชาติ และมีปัญหาไม่สามารถขอสิทธิด้านอิมมิเกรชั่นให้แก่คู่สมรสของตนเป็นจำนวนกว่า 40,000 ราย มีคู่สมรสเพศเดียวกันเป็นจำนวนไม่น้อยที่เป็นคนอเมริกันที่มีความรู้และความสามารถสูง แต่เนื่องจากกฎหมายของอเมริกา ไม่อนุญาตให้เขาพาคู่สมรสของตนมาอยู่ในอเมริกาได้อย่างถูกต้อง คนเหล่านี้จำเป็นต้องตัดสินใจออกจากประเทศอเมริกา เพื่อไปอยู่กับคนรักของตนในต่างประเทศ ทำให้ประเทศอเมริกาต้องสูญเสียทรัพยากรมันสมองของประเทศไป

       การแต่งงานของคนที่เปลี่ยนเพศ (Transgender Marriages)

       ตัวอย่างเช่น นายสม ถึงแม้ร่างกายจะเป็นเพศชาย แต่จิตใจเป็นผู้หญิง เขาได้ผ่าตัดแปลงเพศเป็นหญิง และได้เปลี่ยน ชื่อเป็น นางสาวสมหญิง และต่อมาได้แต่งงานกับนายศักดา

       ก่อนปี 2004 อิมมิเกรชั่นได้อ้างหลักกฎหมาย DOMA ซึ่งระบุว่าการแต่งงานจะต้องเกิดขึ้นระหว่างคนเพศตรงข้ามคือ ชายและหญิง อิมมิเกรชั่นจะไม่ยอมให้สิทธิและผลประโยชน์แก่คู่สมรสเพศเดียวกัน และอิมมิเกรชั่นได้ปฏิเสธผลประโยชน์ด้าน อิมมิเกรชั่นแก่คนที่เปลี่ยนเพศเนื่องจากอิมมิเกรชั่นพิจารณาเพศของบุคคล ณ ตอนที่เกิด

       ในปี 2005 The Board of Immigration Appeals (BIA) ได้ตัดสินความให้คู่สมรสซึ่งเดิมเป็นคนเพศเดียวกัน แต่ฝ่าย หนึ่งได้เปลี่ยนเพศ ให้เป็นฝ่ายชนะคดี และบังคับให้อิมมิเกรชั่นให้สิทธิและผลโยชน์ด้านอิมมิเกรชั่นแก่คู่สมรสที่เป็นคนต่าง ชาติ โดย BIA ได้ระบุว่าอิมมิเกรชั่นจะต้องพิจารณาเพศของบุคคลในปัจจุบัน คือหลังจากที่บุคคลนั้นได้รับการผ่าตัดเปลี่ยน เพศเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นถ้าคู่สมรสเมื่อแต่งงานมีเพศตรงข้ามกัน คือ ชายหนึ่ง หญิงหนึ่ง ถึงแม้จะเป็นผลมาจากการผ่าตัด เปลี่ยนเพศก็ตาม อิมมิเกรชั่นก็จะต้องถือว่าเป็นการแต่งงานของคน 2 ฝ่ายที่มีเพศตรงข้ามกัน และมีสิทธิได้รับประโยชน์ด้าน อิมมิเกรชั่น

       คดีตัวอย่าง ชายได้เปลี่ยนเพศเป็นหญิง และได้แต่งงานกับชายชาวเอลซัลวาดอร์ เธอได้ยื่นขอใบเขียวให้แก่สามีของ เธอ อิมมิเกรชั่นปฏิเสธไม่ยอมให้วีซ่าแก่สามีของเธอ โดยอ้างกฎหมาย DOMA ซึ่งไม่ยอมรับการแต่งงานของเพศชายกับเพศ ชายซึ่งเป็นเพศเดียวกัน

       คดีนี้ได้ถูกนำขึ้นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ (BIA) คณะกรรมการอุทธรณ์ได้พิจารณาว่าการแต่งงานจะมีผลบังคับ ตามกฎหมายอิมมิเกรชั่นหรือไม่นั้น จะต้องดูว่าการแต่งงานถูกต้องตามกฎหมายของรัฐนั้นหรือไม่ คดีนี้เกิดขึ้นที่รัฐนอร์ธแคโร-ไลน่า ซึ่งกฎหมายของรัฐอนุญาตให้คนสามารถแก้ใบเกิดเพื่อระบุการเปลี่ยนเพศของตน หลังจากอนุญาตให้คนสามารถแก้ ใบเกิดเพื่อระบุการเปลี่ยนเพศของตน หลังจากที่มีใบรับรองจากแพทย์ว่าบุคคลนั้นได้ทำการผ่าตัดเปลี่ยนเพศเรียบร้อยแล้ว

       BIA ได้พิจารณาต่อไปอีกว่า DOMA ไม่ยอมรับการแต่งงานของคนเพศเดียวกัน แต่ DOMA มิได้ห้ามการแต่งงานของ คนที่ได้เปลี่ยนเพศและได้แต่งงานกับคนที่เพศตรงข้าม

       ในคดีนี้ผู้ยื่นคำร้องได้แสดงใบเกิดที่ระบุว่าตนเป็นเพศหญิง และจดหมายรับรองจากแพทย์ศัลยกรรมที่ได้ผ่าตัดเปลี่ยน เพศให้จากชายเป็นหญิง คำสั่งศาลที่เธอได้เปลี่ยนชื่อ ทะเบียนสมรสของเธอกับสามี และใบขับขี่ที่แสดงว่าเธอเป็นเพศหญิง

       BIA ได้ตัดสินให้ผู้ยื่นคำร้องเป็นฝ่ายชนะคดี และบังคับให้อิมมิเกรชั่นออกวีซ่าหรือใบเขียวให้แก่สามีของเธอ

       ร่างกฎหมาย Uniting American Families Act (UAFA)

       เป็นร่างกฎหมายที่ได้ถูกนำเสนอต่อสภาคองเกรส แต่ยังมิได้รับการพิจารณาอนุมัติ ร่างกฎหมาย UAFA นี้จะขอให้ รัฐบาลให้ประโยชน์ด้านอิมมิเกรชั่นแก่คนเพศเดียวกัน ที่อยู่ด้วยกันแบบสามีภรรยา โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องมีความสัมพันธ์กัน อย่างน้อย 2 ปี

       ถ้าหลังการเลือกตั้งแล้วมีผู้แทนเสียงข้างมากจากพรรคเดโมแครตได้รับเลือกเข้าสู่สภาคองเกรส ก็อาจจะมีความหวัง ว่าร่างกฎหมายดังกล่าวอาจจะได้รับการพิจารณาจากสภาคองเกรส

กลับด้านบน

 

HOME | ABOUT US | ADS | CONTACT US
Established since 1981
Copyright © 2000-2005 Siam Media News. All Rights Reserved.
webmaster@siammedia.org
 

View Stats